Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng
1. Mục tiêu thu thập dữ liệu cá nhân
Website https://thethao.danang.vn thu thập các thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, và địa chỉ của khách hàng. Những thông tin này là cần thiết và bắt buộc cho việc đăng ký nhận tư vấn hoặc mua hàng, giúp chúng tôi liên hệ và xác nhận đơn hàng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Khách hàng cần thông báo cho website chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ sự vi phạm hoặc lạm dụng nào đối với tài khoản để chúng tôi có thể xử lý nhanh chóng.

2. Cách thức sử dụng thông tin
Thông tin do khách hàng cung cấp sẽ được Shamdi sử dụng để:

– Xác nhận và giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
– Cập nhật thông tin sản phẩm khi có yêu cầu từ khách.
– Gửi email marketing và thông tin khuyến mãi về sản phẩm.
– Thông báo về các cập nhật và hoạt động trên website.
– Liên hệ và xử lý với khách hàng trong trường hợp cần thiết.
– Đáp ứng các yêu cầu điều tra từ cơ quan tư pháp khi cần thiết.

3. Thời gian bảo quản thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu từ ban quản trị để hủy bỏ. Mọi thông tin sẽ được bảo mật trên server của chúng tôi.

4. Những bên có quyền truy cập thông tin
Thông tin của thành viên có thể được truy cập bởi ban quản trị và cơ quan chức năng theo yêu cầu pháp lý.

5. Địa chỉ của đơn vị quản lý thông tin và cách liên hệ
Hệ thống cửa hàng Shamdi có các địa chỉ tại các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, và Đà Nẵng. Khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại 0935.147.325 hoặc email CSKH@shamdi.com để hỏi về các hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân.

6. Các phương thức cho khách hàng kiểm soát thông tin cá nhân
Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc yêu cầu hủy thông tin cá nhân của mình thông qua liên hệ với ban quản trị website.

7. Cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân không đúng mục đích
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ sử dụng theo mục đích đã thông báo, trừ trường hợp pháp lý khác. Thông tin không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Nếu có sự cố mất mát do tấn công mạng, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan chức năng và khách hàng ngay lập tức.